Babası KHK ile ihraç edilmişti, Mahkeme işlemi iptal etti!

Zonguldak 1. İdare Mahkemesi, suçun şahsiliği ilkesini dikkate alarak Babası KHK ile atıldığı gerekçesi ile “iltisak/irtibat” olduğu gerekçesi ile atlan memur lehine karar verdi.

Mahkeme Kararında şu gerekçelere yer verdi: “Bu durumda; davacının Bank Asya nezdinde herhangi bir hesabının bulunmaması, davalı idare tarafından, davacının FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üyeliği, iltisakı veya irtibatı olduğunu gösteren (askeri okul/mesleğe kabul yazılı sınavı, mülakat ve sağlık muayene süreci, meslek safahatı ve meslek safahatındaki terfi, ilerleme, sicil, yurtdışı görev, sağlık raporu, lisansüstü eğitim ve tayinleri ile yabancı dil sınav notları vb.) hususlarına ilişkin somut herhangi bir bilgi ve belgenin sunulamaması, Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde görevli iken 672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılan davacının babasının Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonunun 29.08.2019 tarih ve 2019 35538 sayılı kararıyla görevine iade edilmesi, davacı hakkında, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen adli soruşturma dosyasında, davacının terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatına ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanılmaması hususları bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davacının, 7145 sayılı Kanunun 26. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35/B maddesi uyarınca kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. Babası KHK ile ihraç edilmişti, Mahkeme işlemi iptal etti! için yorumda bulun

    Babası KHK ile ihraç edilmişti, Mahkeme işlemi iptal etti! için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Babası KHK ile ihraç edilmişti, Mahkeme işlemi iptal etti! için ilk yorumu yapabilirsin.