Emekli memura ödenecek zamlı alt sınır aylık tutarı belli oldu

Dul ve yetimlere ödenecek aylıklar, 5434 sayılı Kanunun ek 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre hesaplanan alt sınır aylığının;

a) Dul ve yetim sayısı 3 ve daha fazla ise tamamından,

b) Dul ve yetim sayısı 2 kişi ise % 90’ından,

c) Dul ve yetim sayısı l kişi ise % 80’inden az olamaz.

Vazife malulü erlerle, bunların dul ve yetimleri hakkında da yukarıdaki hükümler uygulanır. Harp malullüğü zammı ayrıca nazara alınır.

Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında yapılan sosyal güvenlik anlaşmaları gereğince bağlanan kısmi aylıklar için bu madde hükümleri uygulanmaz hükmüne yer verilmiştir. Buna göre,

14. derecenin 2. kademesi ve 30 yıl itibarıyla, 01.07.2020 tarihinden itibaren;

Gösterge Aylığı : 520 x 0,154461 = 80,319

Taban Aylığı : 1000 x 2,417699 = 2.417,699

Kıdem Aylığı : 20 x 25 x 0,154461 = 77,23

Tazminat Aylığı : (8000+1500) x 0,154461 x % 55 = 807,058

EABEA = 3.382,306

Alt Sınır Aylığı: 3.382,306 x % 80 = 2.705,84 TL’dir.

Bu durumda, Sosyal Güvenlik Kurumunca bağlanan aylıklar 01.07.2020 tarihinden itibaren;

Emeklinin kendisi için % 100: 2.705,84 TL

Dul yetimin 3 kişi olması halinde % 100: 2.705,84 TL

Dul yetimin 2 kişi olması halinde % 90 : 2.435,25 TL

Dul yetimin l kişi olması halinde % 80 : 2.164,67 TL’den az olmayacaktır.

Örnek: 25 yıl hizmeti olan bir iştirakçiye 1.07.2020 tarihi itibariyle; 1.800- TL. Emekli aylığı bağlanacak, ancak bu aylık alt sınır aylığının altında kaldığından, ilgiliye ödenecek emekli aylığı alt sınır aylığı olan 2.705,84 TL’ye yükseltilerek ödenecektir.

Bu kişinin ölümü halinde, geride bir eş iki yetiminin kalması durumunda, alt sınır aylığının tamamı bir eş ve iki yetime ödenecektir.

3 kişi için: 2.705,84 TL. Alt sınır Aylığı;

Eş 1.352,92 (%50) 10/20

Yetim 676,46 (%25) 5/20

Yetim 676,46 (%25) 5/20 olarak ödenecektir.

Bu kişinin geride bir eş ve bir yetimi var ise, alt sınır aylığı olan 2.705,84 TL’ nin % 90’ı = 2.435,25 TL esas alınarak tamamı 3/3 olarak düşünülerek;

Eş 1.623,5 (2/3)

Yetim 811,75 (1/3) olarak ödenecektir.

Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü ile dul-yetim aylığı bağlananların aylıklarının 5434 sayılı Kanunun Ek 19 uncu maddesi hükmüne göre alt sınıra yükseltilme işlemi, ülkemiz ile diğer ülkeler arasında geçerli olan sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca bağlanan kısmi aylıklar için uygulanmayacaktır. Kısmi aylık; sosyal güvenlik sözleşmeleri gereğince bağlanan aylık olup, 5434 Sayılı Kanunun Ek 19. maddesinde sayılan aylık türlerinden olmadığından, bu Kanunun yürürlüğünden önce ve sonra kesinlikle alt sınır aylığına yükseltilmeyecektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. Emekli memura ödenecek zamlı alt sınır aylık tutarı belli oldu için yorumda bulun

    Emekli memura ödenecek zamlı alt sınır aylık tutarı belli oldu için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Emekli memura ödenecek zamlı alt sınır aylık tutarı belli oldu için ilk yorumu yapabilirsin.