Kamu Lojmanlarında Şehit Gazi Düzenlemesi

Kamu konutları yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre, sıra tahsisli lojmanlarda, Şehit yakınlarına Gazi’lere ve engellilere ek puan geldi.

Kamu konutları yönetmeliğinde 11 temmuz 2020 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı.

Yapılan değişikliğe göre engelli personel ile engelli aile ferdi bulunanlara ek 40 puan, Gazi ve Şehit yakınlarından Eş, çocuk, anne baba ve kardeşi için her biri için ek 40 puan getirildi.

KAMU KONUTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğine ekli “Sıra Tahsisli Konutların Puanlama Cetveli” başlıklı (4) Sayılı Cetvelin (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı cetvele (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k) ve (l) bentleri eklenmiştir.

“k) Yüzde kırk ve üzerinde engelli olduğunu yetkili sağlık kurullarından alınan rapor ile belgelendiren engelli personel ile kanunen bakmakla mükellef bulunduğu ve konutta birlikte oturacağı her bir engelli aile ferdi (eş ve çocuk dahil) için (+ 40) puan,
l) Gaziler ile şehit yakınlarının (eş, çocuk, anne, baba ve kardeş) her biri için (+ 40) puan,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğe ekli “Kamu Konutları Tahsis Talep Beyannamesi” başlıklı (5) Sayılı Cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. Kamu Lojmanlarında Şehit Gazi Düzenlemesi için yorumda bulun

    Kamu Lojmanlarında Şehit Gazi Düzenlemesi için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Kamu Lojmanlarında Şehit Gazi Düzenlemesi için ilk yorumu yapabilirsin.