MALUL NEDİR KİME DENİR?

Malul kime denir?

! DİKKAT: Yasal tanımlarda kanun maddelerinin ilgili bölümleri alınmıştır. Maddenin tamamı için lütfen ilgili kanuna bakınız.

İlgili Kanun MaddesiYasal Tanım5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı KanunuMadde 44Madde 44- Her ne sebep ve suretle olursa olsun vücutlarında hâsıl olan arızalar veya dûçar oldukları tedavisi imkânsız hastalıklar yüzünden vazifelerini yapamayacak duruma giren iştirakçilere (Malûl) denir ve haklarında bu kanunun malûllüğe ait hükümleri uygulanır.5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu                    Madde 25            Madde 25- Sigortalının veya işverenin talebi üzerine Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün veya iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünün en az % 60’ını, (c) bendi kapsamındaki sigortalılar için çalışma gücünün en az % 60’ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte kazanma gücünü kaybettiği Kurum Sağlık Kurulunca tespit edilen sigortalı, malul sayılır.

https://www.msb.gov.tr/SehitGazi/icerik/malul

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. MALUL NEDİR KİME DENİR? için yorumda bulun

    MALUL NEDİR KİME DENİR? için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak MALUL NEDİR KİME DENİR? için ilk yorumu yapabilirsin.