Milli Savunma Bakanlığı 1072 personel alımı kura sonuçları açıklandı (MSB kura sonucu sorgulama)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) internet sitesinden 1072 personel alacağını duyurmuştu. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 16 Temmuz 2020 tarihi itibariyle başladı.

Yapılan başvurular arasından 1.072 personel için kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimi, Milli Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde noter huzurunda yapıldı.

Başvuran adaylar, kura çekilişinin sonuçlarını bekliyordu. MSB, internet sitesinde kura sonuçlarını açıkladı.

Kura sonucunda açık iş pozisyonunun 4 katı asil, 4 katı yedek olacak şekilde aday belirlenmiştir.

Açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. 

Adaylar sonuç sorgulama ekranından T.C. Kimlik numarası ile yapacakları sorgu neticesinde kura çekim sonucu ile belge kontrollerinin yapılacağı tarih ve yer bilgisini öğrenebileceklerdir.

Yönetmelik hükümleri gereği kura çekimi sonucunda listelerde yer alan adayların başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadıklarının tespiti maksadıyla belge kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

Belge kontrolleri adayların başvurmuş oldukları işyerlerinde yapılacaktır. Kura çekim sonucunda listelerde yer alan adaylar Ek-1’de yer alan belgeleri isimleri hizasında belirtilen tarihlerde ve başvurmuş oldukları işyerine şahsen getirerek ibraz edeceklerdir. Posta yoluyla gönderilen ve/veya belirtilen tarihlerin dışındaki tarihlerde ibraz edilecek belgeler dikkate alınmayacaktır.

BELGE KONTROLÜ NASIL OLACAK?

Kurada yedek olarak belirlenen adaylar, belge kontrolü sonucunda başvuru şartlarını taşımayan asil listedeki adayların yerine sınava kabul edilecek (başvuru şartlarını taşımaları halinde) adaylardır.

Belge kontrolü sonucunda;

a. Asil listede yer alan adaylardan yapılan belge kontrollerinde başvuru şartlarını sağladığı tespit edilen adaylar,

b. Kura çekim sonucuna göre asil listede yer almasına rağmen belge kontrolü esnasında başvuru şartlarını sağlamadığı anlaşılan veya belge kontrollerine gelmeyen adaylardan boşalan kontenjanlara (açık iş gücünün 4 katının tamamlanması maksadıyla), belge kontrollerinde başvuru şartlarını sağladığı tespit edilen yedek listede yer alan birinci sıradaki adaydan başlayarak eklenen yedek adaylar,

c. Yönetmelik 5’inci madde kapsamında başvuranlardan aynı şekilde belge kontrolüne tabi tutulan ve başvuru şartını taşıyan adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Sınav tarihi ve yeri ayrıca duyurulacaktır.

KONTROLÜ YAPILACAK BELGELER 

1. Adli Sicil Durum Belgesi. (e-Devlet Çıktısı Geçerlidir)

2. Askerlik Durum Belgesi. (Askerlik Şubesi Onaylı veya e-Devlet Çıktısı Geçerlidir)

3. Başvurmuş Olduğu Açık İş Pozisyonunda Belirtilen Eğitim/Mesleki Yeterlilik Şartını İspatlayıcı Diploma, Mesleki Yeterlilik Belgesi, Ustalık Belgesi. (Diploma ve Ustalık Belgelerinde Alan ve Dallar Açık Olarak Yazılı Olacaktır, Ustalık ve Mesleki Yeterlilik Belgesi İle Başvuranlar Lise Diplomalarını ve Tıpkıçekimi (fotokopi) Beraberinde Getirecektir)

4. Nüfus Cüzdanı Aslı (2 Adet Tıpkıçekimi ile Beraber).

5. Vukuatlı Nüfus Kaydı Örneği (e-Devlet Çıktısı Geçerlidir. Kayıt Kabul Esnasında Geçerlilik Tarihinin Dolmamış Olması).

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5’nci Maddesinde Sayılan Öncelik Hakkına Sahip Olan Aday Adayları İçin İlave Olarak İstenilen Belgeler;

– 4857 sayılı İş Kanununun 25’inci Maddesinin Birinci Fıkrasinin (II) Numaralı Bendi Gereğince Hizmet Akdinin Feshi Dışında Bir Neden ile İş Akdi Feshedilenler için Fesih İhbarnamesi (Aslı ve 1 Adet Tıpkıçekimi).

– Terörle Mücadelede Göstermiş Oldukları Üstün Başarıları Nedeniyle Takdire Layık Görülenlerden Asgarî Tugay Komutanlıklarınca, Jandarma Genel Komutanlığı İçin Asgarî Alay Komutanlıklarınca Kendilerine Verilen Takdir Belgesi (Aslı ve 1 Adet Tıpkıçekimi).

– Öncelik Hakkına Sahip Olduğunu İspatlayıcı Diğer Belgeler. (Aslı ve 1 Adet Tıpkıçekimi)

7. 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş).

8. (1 Adet) Plastik Kapaklı Telli Dosya.

  • Ana Sayfa
  • Haber
  • Milli Savunma Bakanlığı 1072 personel alımı kura sonuçları açıklandı (MSB kura sonucu sorgulama)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

  1. Milli Savunma Bakanlığı 1072 personel alımı kura sonuçları açıklandı (MSB kura sonucu sorgulama) için yorumda bulun

    Milli Savunma Bakanlığı 1072 personel alımı kura sonuçları açıklandı (MSB kura sonucu sorgulama) için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Milli Savunma Bakanlığı 1072 personel alımı kura sonuçları açıklandı (MSB kura sonucu sorgulama) için ilk yorumu yapabilirsin.